jpk
Biznes, Blog, Prawo

Czym jest JPK i co należy o nim wiedzieć?

Prowadząc własną działalność gospodarczą jesteśmy związani obowiązkiem przedstawiania rozliczeń podatkowych przed organami administracji takimi jak Urząd Skarbowy. Mimo regularnych kontroli przedsiębiorców, wciąż zdarzały się nadużycia i wyłudzenia związane z podatkami, Czytaj...

Prawo

Wadliwy produkt klienta

Wybierając rękojmię, kupujący może oczekiwać obniżenia ceny, zamiany wadliwej rzeczy na nową, która będzie pozbawiona wad. Może także odstąpić od umowy. Nabywca ma 2 miesiące na zgłoszenie sprzedawcy zauważonej przez Czytaj...

Prawo

Konsument a wady towaru

Zrozumienie, kto jest odpowiedzialny za usunięcie wady i jaki tryb postępowania wybrać ma fundamentalne znaczenie dla konsumenta. Gwarancja, potwierdzona kartą gwarancyjną, przenosi odpowiedzialność zazwyczaj na producenta wyrobu, często ograniczając katalog Czytaj...