cena pracy licencjackiej
Edukacja

Praca dyplomowa na miarę możliwości

Początek roku jest jednocześnie początkiem gorącego okresu na polskich uczelniach, i to zarówno tych państwowych, jak i prywatnych. Zgodnie z harmonogramem studiów, bez względu na to czy są realizowane w Czytaj...

Kryminologia i kryminalistyka
Edukacja

Studia licencjackie – podstawowe informacje

Według ustawy z 22 sierpnia 2005 roku polski system szkolnictwa wyższego przyjął tak zwane bolońskie zasady kształcenia wyższego. W praktyce oznacza to, iż każda uczelnia wyższa wprowadziła trójstopniowy system edukacji, Czytaj...